4 enthousiastelingen vertellen hieronder wat hen motiveert

Misschien heeft u er al iets over gehoord:
GGZ Nederland is bezig zichzelf totaal te vernieuwen.
Het doel is een Next Level organisatie, eentje die slagvaardig de toekomst in kan kijken. 

De reden voor deze koerswijziging is simpel:
de eisen die aan een belangenorganisatie worden gesteld, zijn in de afgelopen jaren flink veranderd. We willen als Next-level organisatie nog meer doen wat onze leden van ons verwachten.


Voortdurende uitwisseling van kennis en medewerkers met onze leden zal
centraal staan.

Mieneke Kwist

beleidsadviseur

Het is agenderen, innoveren, oplossen, altijd samen met anderen en voor anderen. 

Rob Jaspers


bestuurder GGNet

Maatschappelijke slagkracht centraal in een eigentijdse, betekenisvolle vereniging.

Thymo Griesenbrock

namens bouwteam MILs

GGZ Nederland als de verbinding tussen regionale en landelijke ontwikkelingen.